Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης

Η περιοχή παρέμβασης αφορά την κεντρική πλατεία του οικισμού Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης, το πεζοδρόμιο του κεντρικού δρόμου που εφάπτεται σε αυτήν, καθώς και τον τσιμεντοστρωμένο δρόμο στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας. Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι υποδομές που να αναβαθμίζουν την περιοχή και να αναδείξουν την λειτουργία της πλατείας. Συγκεκριμένα, η μελέτη στόχευε στη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας, στην προσέλκυση επισκεπτών, τόσο κατοίκων όσο και περαστικών και στο να γίνει η πλατεία ένας ζωντανός δημόσιος χώρος για όλους.

Πληροφορίες

Βασικές αρχές της μελέτης ήταν:

 • Η προστασία και ανάδειξη του πρασίνου.
 • Οι βιοκλιματικά ορθές επεμβάσεις.
 • Η εξασφάλιση ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος με κατασκευές που θα εξασφαλίζουν διάρκεια στο χρόνο.
 • Η απόδοση συνολικής αισθητικής εικόνας στον χώρο ως ταυτότητα ενός σύγχρονου αστικού τοπίου με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα.
 • Η αισθητική των φυτεύσεων ως δομικό στοιχείο της συνολικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
 • Ο αστικός εξοπλισμός και ο σχεδιασμός ως συστατικά στοιχεία της πρότασης.

Η μελέτη περιλαμβάνει τον ειδικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ανάπλασης της πλατείας σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθύνσεις. Αρχικά το σχεδιασμό της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας του οικισμού ως ενός οργανωμένου δημόσιου χώρου συνάθροισης κοινού. Έπειτα το σχεδιασμό των χώρων κίνησης και στάσης και την επιλογή κατάλληλων υλικών επίστρωσης και λοιπών κατασκευών (αστικό εξοπλισμό, φωτισμό κ.α.) που να συνάδουν με το φυσικό τοπίο και να ελαχιστοποιούν τις ανάγκες συντήρησης. Τέλος την ανάδειξη της περιοχής ανάπλασης με στοιχεία αρχιτεκτονικού φωτισμού.

Η τελική πρόταση αφορούσε στα εξής:

 • Αποξήλωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Διαμόρφωση εκ νέου της πλατείας και των στοιχείων της
 • Διαμόρφωση νέων παρτεριών σκυροδέματος
 • Δημιουργία νέων θέσεων για κάδους απορριμμάτων
 • Τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων
 • Επίστρωση της πλατείας με κυβόλιθο από γρανίτη
 • Τοποθέτηση επιστύλιων και επιδαπέδιων φωτιστικών
 • Δημιουργία τοιχίου αντιστήριξης
 • Επίστρωση δρόμου με κυβόλιθο γρανίτη
 • Συντήρηση και καθαρισμός υφιστάμενης βρύσης και μνημείου

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.