Ενεργειακή Aναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η παρούσα μελέτη αφορούσε στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας. Το Δημοτικό κολυμβητήριο Καλαμάτας κατασκευάσθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εντός του αστικού ιστού της πόλης και λειτουργούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εξυπηρετώντας πλήθος κόσμου και ομάδων υδατοσφαίρισης της Καλαμάτας. Στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου περιλαμβάνονταν η μεγάλη πισίνα, η μικρή πισίνα, το μηχανοστάσιο καθώς και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, γραφείο-ιατρείο). 

Πληροφορίες

Το σύστημα θέρμανσης ήταν κατασκευασμένο το 1980 και αποτελούνταν από δύο λέβητες πετρελαίου ισχύος 600 Mcal/h έκαστος, που τροφοδοτούσαν τους τρεις πλακοειδής εναλλάκτες θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών, τα θερμαντικά σώματα των βοηθητικών χώρων και ένα boiler 800 lit για την παραγωγή ΖΝΧ. Το υπάρχον σύστημα θέρμανσης λόγω της παλαιότητας λειτουργούσε με πολύ χαμηλούς συντελεστές απόδοσης και ήτανιδιαίτερα ενεργοβόρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς του χρήστες δεν ήτανιδανικές ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Το 2013 τοποθετήθηκαν 25 τ.μ. ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικής επιφάνειας , οι οποίοι δεν καταφέρνουν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται και η χρήση του λέβητα για την κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ .

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κολυμβητηρίου Καλαμάτας, ώστε τα λειτουργικά του έξοδα να μειωθούν αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους λουόμενους να αναβαθμισθούν καθώς με το υπάρχον απαρχαιωμένο σύστημα θέρμανσης αυτό δεν ήταν εφικτό, είναι οι παρακάτω :

  • Αποξήλωση υπαρχόντων λεβήτων, εναλλακτών, boiler, κυκλοφορητών θέρμανσης, σωληνώσεων και αντλιών ανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
  • Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας συνολικής ισχύος 900 Kw που θα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες του κολυμβητηρίου σε θέρμανση νερού κολυμβητικών δεξαμενών και βοηθητικών χώρων.
  • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος – νερού υψηλών θερμοκρασιών θερμικής ισχύος 147 Kw που θα καλύπτει τις ανάγκες σε παραγωγή ΖΝΧ.
  • Εγκατάσταση τριών (3) boiler διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 1000 λιτ έκαστο
  • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών επιλεκτικής επιφάνειας, συνολικής επιφάνειας 170.64 τ.μ., ώστε να καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες σε ΖΝΧ, αλλά και το υπόλοιπο της θερμικής ενέργειας να διοχετεύεται στη θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.
  • Εγκατάσταση νέων αντλιών ανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες θα οδηγούνται από inverter.
  • Εγκατάσταση ισοθερμικού καλύμματος στην μικρή πισίνα

 

Επιπλέον έργα

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.