Μελέτη Ανάπλασης – Αναβάθμισης Χ.Ζ.Λ. Λειψών και Ανάπλασης Δημόσιων Υπαίθριων Χώρων σε Επαφή με τη Χ.Ζ.Λ. του Οικισμού Λειψών

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η ανάπλαση των δημόσιων υπαίθριων χώρων που αποτελούν τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.) του οικισμού των Λειψών και των δημόσιων υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (ζώνη παραλίας, αρμοδιότητας του ελληνικού δημοσίου και κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας δήμου) που βρίσκονται σε επαφή με αυτήν. Τα τελευταία έτη, λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης των Λειψών, αυξάνεται ο εποχιακός πληθυσμός την θερινή περίοδο και η χρήση του λιμένα και της ευρύτερης περιοχής είναι συνεχής λόγω των εισερχόμενων και εξερχόμενων ιδιωτικών και τουριστικών σκαφών. Συγκεκριμένα, η διαμόρφωση αφορούσε στη μελέτη της παραλιακής οδού, της αποβάθρας, της προβλήτας και του μόλου σε θέματα οδοποιίας και διαμόρφωσης οδοστρώματος (λαμβάνοντας υπόψη και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.), αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού, διευθέτηση της κυκλοφορίας του λιμανιού και της γύρω περιοχής, εξοπλισμού λιμένα για την εξυπηρέτηση σκαφών και μία γενική αρχιτεκτονική ανάπλαση της περιοχής του λιμένα και του περιβάλλοντος χώρου.  

Πληροφορίες

Βασικές αρχές του έργου ήταν:

 • Η προσαρμογή στην αισθητική και τον χαρακτήρα του νησιού.
 • Η ανάδειξη της ιστορίας του νησιού και η σύνδεση με τον παλιό οικισμό.
 • Η προστασία και ενίσχυση του πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η εξασφάλιση ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος με κατασκευές που θα εξασφαλίζουν διάρκεια στο χρόνο.
 • Η απόδοση συνολικής αισθητικής εικόνας στον χώρο ως ταυτότητα ενός σύγχρονου αστικού τοπίου με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα.
 • Η εξασφάλιση προσβασιμότητας στο σύνολο των χρηστών με την κατάλληλη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των αναγκών στάθμευσης
 • Η ασφαλή μετακίνηση των πεζών
 • Η χρήση υλικών -τόσο των επιστρώσεων όσο και του προτεινόμενου αστικού εξοπλισμού- σε φυσικούς χρωματισμούς, τα οποία ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού (πέτρα, ξύλο και οξειδωμένο μέταλλο).

Συγκεκριμένα εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

 • Μελέτη Οδοποιίας η οποία περιλάμβανε τον καθολικό σχεδιασμό της παραλιακής οδού με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης αλλά και τον σχεδιασμό του οδοστρώματος (π.χ. πλακόστρωση σε ορισμένα σημεία ή κατασκευή νέας επίστρωσης από «σταμπωτό» σκυρόδεμα). Ακόμη δόθηκε εί έμφαση στην διαμόρφωση της οδού έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. και να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους του λιμένα (π.χ. κατασκευή ραμπών).
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη η οποία στόχευε στην αρχιτεκτονικού χαρακτήρα παρέμβαση για την διαμόρφωση του λιμένα έτσι ώστε να βελτιωθεί αισθητικά η γενική του εικόνα. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλάμβανε προμήθεια και χωροθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά), διαμόρφωση τμημάτων της οδού με φυτοκάλυψη καθώς και σχεδιασμό για στέγαστρα, πληροφοριακό περίπτερο και ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους του λιμένα. Τέλος, έγινε η διαμόρφωση της νέας ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών («γλύστρας») και η συντήρηση της υφιστάμενης.
 • Η/Μ Μελέτη Οδοποιίας για την παραλιακή οδό η οποία αφορούσε στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του λιμένα καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος για την ελεύθερη πρόσβαση των επισκεπτών στο διαδίκτυο και Η/Μ Μελέτη Λιμενικών Έργων για την αντικατάσταση παλαιότερων και προσθήκη νέων pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για την εξυπηρέτηση των σκαφών.
 • Κυκλοφοριακή Μελέτη και μελέτη στάθμευσης η αφορούσε στη θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε όλο το εύρος της Χ.Ζ.Λ. αλλά και της ευρύτερης περιοχής με την οποία υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης στην παραλιακή οδό.
 • Μελέτη Σήμανσης η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλο το τμήμα της παραλιακής οδού και τις οδούς που συνδέονται με αυτήν.
 • Περιβαλλοντική μελέτη που περιλάμβανε τη σύνταξη φακέλου ΠΠΔ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β) για τις ομάδες έργων, Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών- Έργα οδοποιίας α/α 10 Τριτεύουσα οδός και Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα- α/α 7 Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.