Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”

Η παρούσα αποτελεί μελέτη ενεργειακής απόδοσης για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Οι μελέτες μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτικές, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89) , για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα Κτίρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και 10Α του νόμου 3851/2010. Το κτίριο είναι τριώροφη υφιστάμενη νοσοκομειακή μονάδα με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 7070 m² και ωφέλιμης επιφάνειας 6400 m².

Πληροφορίες

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην μείωση των θερμικών απωλειών και της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το φωτισμό. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από την κατηγορία Ζ, στην κατηγορία Β+ ή μεγαλύτερη.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και είναι οι παρακάτω:

  1. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου
  • Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα
  • Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε όλες τις όψεις του κτιρίου
  • Μόνωση και στεγάνωση του δώματος του κτιρίου
  1. Παρεμβάσεις αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου
  • Αντικατάσταση του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με νέα αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών
  • Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για τη χρήση ζεστού νερού.
  • Αντικατάσταση του ψυκτικού συγκροτήματος και των μονάδων ψύξης με νέο τεχνολογίας VRV
  • Αναβάθμιση του φωτισμού του κτιρίου με νέα τεχνολογίας LED
  • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.