Μηχανική
Μελετητική

Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων

Λίγα λόγια
για εμάς

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε., Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων, ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημιουργήθηκε από μία ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός σχήματος με αυξημένες δυνατότητες υψηλού επιπέδου.

Θέσεις
Εργασίας

Αξιοποιήστε πλήρως
τις δυνατότητές σας!

Η Μηχανική Μελετητική προσκαλεί μηχανικούς με αφοσίωση και εργασία υψηλής ποιότητας να στείλουν τις αιτήσεις τους, καθώς η εταιρία ενδιαφέρεται πάντα για τέτοιες συνεργασίες. Είτε είστε έμπειρος επαγγελματίας, αναζητάτε την επόμενη επαγγελματική σας κίνηση, είτε εξετάζετε την πρώτη σας δουλειά ως πτυχιούχος, μαθητευόμενος ή ασκούμενος, μπορούμε να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να γίνετε μέλος της ομάδας μας.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.