Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του ευρύτερου κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Oι σύγχρονες πόλεις αποτελούν μία από τις βασικές διεξόδους προς την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Η πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης καθώς και υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν βασικές αιτίες συσσώρευσης του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού στις μητροπόλεις. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες απαιτήσεις για οικιστικό και εμπορικό χώρο, πολλές φορές τα αστικά όρια επεκτείνονται με έναν αμέθοδο τρόπο (αστική διάχυση), ειδικότερα στις περιπτώσεις ταχέως αναπτυσσόμενων πόλεων, γεγονός το οποίο αποτελεί πρόκληση για την ίδια την πόλη, η οποία καλείται να διαχειριστεί το φαινόμενο αυτό διατηρώντας συγχρόνως υψηλά επίπεδα ποιότητας στα συστήματα αστικών μεταφορών τα οποία διαθέτει. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί αρχικά η δέσμευση στο σύνολο των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για τον σωστό προσανατολισμό. Το βασικό αντικείμενο είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της κινητικότητας στην πόλη και πιο συγκεκριμένα ο εντοπισμός των προβλημάτων και των ευκαιριών για την μετέπειτα ανάπτυξη σεναρίων της μελλοντικής κατάστασης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αφορά την καταγραφή των μετακινήσεων καθώς και του καθεστώτος της στάθμευσης. Τα δεδομένα αυτά είναι ο βασικός άξονας ο οποίος παρέχει τη βάση για τον καθορισμό των στόχων της Μελέτης με ορθολογικό και διαφανή τρόπο.

Πληροφορίες

Οι βασικοί στόχοι της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι:

  • Η πλήρης καταγραφή των δυνατοτήτων υφιστάμενων οδικών υποδομών για την ορθότερη αξιοποίηση τους
  • Η πλήρης καταγραφή των μη προσβάσιμων σημείων στην πόλη έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, δικτύου ποδηλατοδρόμων καθώς και τη διαχείριση της στάθμευσης και την αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης.
  • Η καταγραφή της υφιστάμενης χωροθέτησης των σημείων εξυπηρέτησης Μέσων μαζικής Μεταφοράς και των ταξί.
  • Την αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού, την καθιέρωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης και μετεπιβίβασης περιφερειακά του ευρύτερου κέντρου της πόλης.
  • Την διασφάλιση σύνδεσης με προσβάσιμη μέσα μαζικής μεταφοράς του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης (που συμπεριλαμβάνεται στην ΠΜ) με σταθμούς υπεραστικών συγκοινωνιών ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, Λιμάνι και Αεροδρόμιο. Ο παραπάνω στόχος θα ικανοποιήσει τοπικές πολιτικές ανάπτυξης, δεδομένου ότι το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης αποτελεί τουριστικό προορισμό.
  • Την ικανοποίηση τοπικών πολιτικών ανάπτυξης, δεδομένου του γεγονότος ότι η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει και το εμπορικό κέντρο της πόλης αλλά και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου, τουριστικούς προορισμούς και σημεία διασύνδεσης με το λιμάνι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
  • Τον καθορισμό και τη διευθέτηση των ειδικών παραχωρημένων χώρων στάθμευσης συμπεριλαμβανομένου των χώρων για ολιγόλεπτη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, ταξί κτλ.

Περιοχή μελέτης

Η περιοχή μελέτης διαχωρίζεται σε δύο περιοχές, στην Βασική Περιοχή Μελέτης, η οποία χαρακτηρίζεται από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και στην Ζώνη Επιρροής του Κέντρου.

Η Βασική Περιοχή Μελέτης σύμφωνα με την Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, συμπεριλαμβάνει τις περιοχές Σ1: Αριστοτέλους, Σ2: Λευκός Πύργος, Σ3: Καμάρα-Ροτόντα, Σ4: Διοικητήριο και Μ1. Συγκεκριμένα, ορίζεται από τις οδούς: Πλ. Δημοκρατίας – Ειρήνης – Αρκαδιουπόλεως- Κλαυδιανού – Αυρηλιανής –Πλ. Μουσχουντή –Ολυμπιάδος-Βιζυηνού – Πρώην Βυζουκίδου- Τελόγλου- Αγίου Δημητρίου-Στ. Κυριακίδη- Αγ. Δημητρίου-Πλήθωνος. Γεμιστού- Τζοβαροπούλου- Καυτανζόγλου- Έδισσον- Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης και Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκης-Κουντουριώτου-Ναυαρχ.Βότση-Αβέρωφ-Αξιού-Κουντουριώτου-26ΗΣ Οκτωβρίου-Πλ.Δημοκρατίας. Η συνολική έκταση της περιοχής είναι 3,7 τ.χλμ.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.