Τοπογραφική αποτύπωση οδών περιοχής ΒΑΑ

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ». Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες περιοχές επιλεγμένων οδικών αρτηριών. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποτύπωση των κοινοχρήστων χώρων μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων, σε επαφή με προσόψεις των κτιρίων ή των προκηπίων, εφόσον υπάρχουν, κατά μήκος των επιλεγμένων οδικών αρτηριών με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τμήματα των οδών: Ελευθερίου Βενιζέλου, μέχρι το ύψος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, Χατζημιχάλη Γιάνναρη,  Στρ. Τζανακάκη, Χαρίλαου Τρικούπη, Σκαλίδη, Ανδρέα Παπανδρέου, Αποκορώνου, μεταξύ των οδών Γρηγορίου Ε και Σολωμού, Σφακίων, Ερωτόκριτου, Βολουδάκη και Βαλαωρίτου, μεταξύ των οδών Τζανακάκη και Σκαλίδη.

Πληροφορίες

Σχετικά με τη διαδικασία

Το σύνολο των τοπογραφικών εργασιών πραγματοποιήθηκε την περίοδο 05 Σεπτεμβρίου – 13 Σεπτεμβρίου 2017. Η εκπόνηση των τοπογραφικών εργασιών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (ΠΔ 696/1974). Το σύστημα αναφοράς της αποτύπωσης είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ ‘87) και η γεωδαιτική απεικόνιση (προβολικό σύστημα), στην οποία πραγματοποιήθηκε η απόδοση των μετρήσεων είναι η Εγκάρσια Μερκατορική απεικόνιση μίας ζώνης ή ΤΜ87.

Στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης, ιδρύθηκε Τριγωνομετρικό Δίκτυο και πραγματοποιήθηκε λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση, σε κλίμακα 1:200 στην περιοχή που ορίζεται από τα προαναφερθέντα τμήματα των οδών και βρίσκονται στην περιοχή ΒΑΑ, στην πόλη των Χανίων.

Στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης, ιδρύθηκε Τριγωνομετρικό Δίκτυο και πραγματοποιήθηκε λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση, σε κλίμακα 1:200, στην περιοχή που ορίζεται από τα προαναφερθέντα τμήματα των οδών και βρίσκονται στην περιοχή ΒΑΑ, στην πόλη των Χανίων.

Αναλυτικά, στις τοπογραφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

  1. Εγκατάσταση Τριγωνομετρικού Δικτύου,
  2. Εγκατάσταση Πολυγωνομετρικού Δικτύου,
  3. Λεπτομερής Τοπογραφική Αποτύπωση για κλίμακα ακρίβειας 1:200,
  4. Λεπτομερής Τοπογραφική Αποτύπωση με δορυφορικές μεθόδους,
  5. Απόδοση της περιοχής μελέτης σε πινακίδες 1:200.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.