Ανακατασκευή οδού και τεχνικών έργων στην παραλιακή οδό της Ουρανούπολης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ουρανούπολης, στον Δήμο Αριστοτέλη, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Στόχος της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου είναι η δημιουργία ενός περιπάτου, που να ενώνει το δημοτικό χώρο στάθμευσης με τον Πύργο, μέσω ενός διαπλατυμένου πεζοδρομίου και την αφαίρεση της παρόδιας στάθμευσης των οχημάτων από όλο το μήκος της οδού. Για τον περιορισμό της στάθμευσης και την ελαχιστοποίηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού, προτείνεται στένωση της υπό μελέτη οδού, ώστε το πλάτος της να ισοδυναμεί με το ελάχιστο πλάτος οδού διπλής κατεύθυνσης, το οποίο είναι ίσο με 5,50 m. Προτείνεται επιπλέον η αντικατάσταση και η επίστρωση νέου ασφαλτικού υλικού σε όλο το μήκος της οδού. Στην υφιστάμενη κατάστασή του, η νότια πλευρά της οδού είναι καλυμμένη με χώμα, και φυτεμένη με δέντρα, ως επί το πλείστον φοίνικες. Στο τμήμα αυτό, προτείνεται να κατασκευαστούν παρτέρια, που να οριοθετούν τις δενδροστοιχίες. Το πλάτος του οδοστρώματος το οποίο απελευθερώνεται από την στένωση της παραλιακής οδού προτείνεται να διατεθεί για την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Τα νέα πεζοδρόμια προτείνεται να επιστρωθούν με ορθογωνισμένη πλάκα Ελευθ/λης, Πήλιου, Καρύστου ή παρόμοιων ή συνδυασμού αυτών, σε γκρι χρωματισμούς, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία με το όμορο δίκτυο πεζοδρόμων. Τα υπό διαμόρφωση νέα πεζοδρόμια θα είναι εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης ΑμεΑ και συγκεκριμένα με ολοκληρωμένο δίκτυο όδευσης τυφλών και ραμπών ΑμεΑ.  

Πληροφορίες

Επί της νότιας πλευράς της οδού, υπάρχουν κατασκευασμένες εκτονώσεις, για την απορροή των όμβριων υδάτων προς τον αιγιαλό. Οι εκτονώσεις αυτές διατηρούνται, και σε σημεία διανοίγονται για την διευκόλυνση της διαδικασίας. Σε κάποιες από τις εκτονώσεις υπάρχουν βαθμίδες για την κατάβαση στον αιγιαλό. Οι βαθμίδες διατηρούνται και συντηρούνται. Στις εκτονώσεις που δεν υπάρχουν βαθμίδες, διατηρείται το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Επίσης συμπληρωματικά των παραπάνω, όπως περιγράφεται και αναλυτικότερα στο τεύχος της υδραυλικής μελέτης, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ομβρίων υδάτων προτείνεται η κατασκευή τάφρων – καναλιών, εγκαρσίως του νέου πεζοδρομίου σε τρία (3) σημεία κατά μήκος της διαμόρφωσης.

Σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου, σε μία επιμήκη ζώνη πλάτους περίπου 1 m, προτείνεται διαμόρφωση της πλακόστρωσης, με τοποθέτηση σε διάσπαρτα σημεία, πλακών ή θραυσμάτων, με τρόπο ώστε να δημιουργούν διακοσμητικά στοιχεία στο δάπεδο. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια αφηγηματική διαδρομή προς και από τον Πύργο, η οποία θα αποτελείται από σχέδια με κεραμικά θραύσματα όπου θα τοποθετούνται τρία ανά 4-5 μέτρα σε 20 σημεία. Οι κάθε τρεις σημάνσεις θα αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά ή σύμβολα του κάθε μοναστηριού του Άγιου Όρους, δηλαδή από τρία σύμβολα για είκοσι μοναστήρια. Για την κατασκευή αυτών των spolia* μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλάκες, θραύσματα πλακών νέων ή παλαιότερων, κεραμίδια, κ.α..

Επιπρόσθετα για την επεξήγηση των διακοσμητικών σχεδίων θα τοποθετηθούν Α3 Πινακίδες πληροφοριών, αντίστοιχα για κάθε μοναστήρι, ώστε ο επισκέπτης να έρθει πιο κοντά και να γνωρίσει την ιστορία και στοιχεία των είκοσι Μονών. Οι συγκεκριμένες πινακίδες θα τοποθετηθούνε με την ανάλογη σειρά της κάθε ομάδας των διακοσμητικών στοιχείων, επάνω στην ξύλινη περίφραξη. Με αυτόν τον τρόπο ο περίπατος στο παραλιακό μέτωπο αποκτάει μια επιπλέον σημασία.

Η παραπάνω διαμόρφωση θα πλαισιωθεί και από τα απαραίτητα στοιχεία αστικού εξοπλισμού και πρασίνου όπου θα αναβαθμίζουν αισθητικά ακόμα περισσότερο την περιοχή μελέτης. Αναλυτικότερα, προτείνεται να τοποθετηθούν:

  • καθιστικά,
  • καλαθάκια απορριμμάτων,
  • νέοι ιστοί φωτισμού όπου δεν επαρκεί το υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού,
  • πέργκολες με τραπεζόπαγκους τύπου πικ -νικ στο νοτιοανατολικό άκρο της προτεινόμενης διαμόρφωσης όπου το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο.
  • Πινακίδες πληροφοριών

Το υφιστάμενο ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα διατηρείται, συντηρείται και όπου απαιτείται, αντικαθίσταται με νέο τμήμα, όμοιας κατασκευής και ξυλείας.

Στο βόρειο τμήμα του παραλιακού μετώπου, το πεζοδρόμιο διατηρείται, και προτείνεται μόνο η αντικατάσταση των υλικών με νέα, για να επιτευχθεί κατασκευαστική και αισθητική ομοιογένεια.

Τέλος, εκατέρωθεν της οδού για την προστασία των πεζοδρομίων από φαινόμενα παράνομης κατάληψής τους από σταθμευμένα οχήματα προτείνεται η τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων ύψους τουλάχιστον 0,50m.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.