Αναμόρφωση και Εκσυγχρονισμός Κτίριου για τη δημιουργία Μουσείου Μελιού στην Κοινότητα Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η πρόταση για την αποκατάσταση του παλαιού ΚΑΠΗ και επανάχρησή του ως Μουσείο Μελιού, το οποίο βρίσκεται στην Αρναία, στον Δήμο Αριστοτέλη, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη μελέτη συλλέχθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία όσων αφορά την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, μέσω της επίσκεψης στο κτίριο και της επί τόπου αναγνώρισης των προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης. Για την απόκτηση εμπεριστατωμένης άποψης της περιοχής μελέτης, ο μελετητής, πραγματοποίησε πολλαπλές αυτοψίες κατά τη διάρκεια των οποίων λήφθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό του κτιρίου, των αξιόλογων στοιχείων του, της παθολογίας του, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Τέλος έγινε πλήρης αποτύπωση του κτιρίου με αναλογικά και ψηφιακά μέσα, και δημιουργία μοντέλου με τη χρήση laser scanner. Με την ολοκλήρωση του σταδίου ανάλυσης – τεκμηρίωσης, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν οδήγησαν στον προσδιορισμό των στόχων και των απαιτήσεων της επικείμενης επέμβασης, και τέθηκαν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης.

Πληροφορίες

Το υπό μελέτη κτίριο είναι ένα αξιόλογο δείγμα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αποτελεί τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ιστορικού τόπου της Αρναίας, συνεπώς οφείλει να παραμείνει μέρος του αστικού ιστού, να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί.

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης και της πρόθεσης για αποκατάσταση, επανάχρηση και αξιοποίηση του κτιρίου, ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται σε δύο βασικούς άξονες:

  • Την αποκατάσταση του κτιρίου με σεβασμό στην υλικότητά του και την τυπολογία του
  • Την ένταξη της νέας χρήσης του Μουσείου Μελιού. Η μελέτη οφείλει να διαχειριστεί τη νέα χρήση ως μουσείο Μελιού και τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου κατάλληλα, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη νέα χρήση με σεβασμό στην ιστορικότητα και την αυθεντικότητα του κτιρίου.

Πρωταρχικός στόχος κατά τον σχεδιασμό της πρότασης υπήρξε η αποκατάσταση του κτιρίου στην όσο το δυνατόν αρχική του μορφή, και η ένταξη της νέας χρήσης με σεβασμό στο υπάρχον κτίριο και στον γύρω χώρο, συνδυάζοντας σύγχρονες αρχές σχεδιασμού και αξιοποιώντας νέα υλικά και τεχνολογίες συντήρησης και αποκατάστασης. Το κέλυφος του κτιρίου παραμένει ανεπηρέαστο από τις εσωτερικές διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ένταξη της νέας χρήσης.

Βασική αρχή για την πρόταση αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων είναι ότι κάθε νέα επέμβαση θα πρέπει να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των διατηρητέων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική του οργάνωση. Κύριος στόχος της επέμβασης είναι η διατήρηση της ιστορικής και αισθητικής ταυτότητας του κτιρίου. Παράλληλα, επιχειρείται η ένταξη των νέων λειτουργικών απαιτήσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην τυπολογία και τη γεωμετρία του κτιρίου. Ένας ακόμα σημαντικός στόχος είναι να εξασφαλίζεται στους χρήστες μια σωστή, σύγχρονη εξυπηρέτηση, και προσβασιμότητα στο σύνολο των χρηστών, με τέτοιον εξοπλισμό που να μη συγχέεται ούτε να ανταγωνίζεται το ιστορικό κτίριο. Εξετάζοντας τη συμβατότητα με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα, προτείνεται η χρήση του ως Μουσείου Μελιού.

Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με μηχανικούς της περιοχής, τα στοιχεία των οποίων μπορούν να διατεθούν κατόπιν συναίνεσης αυτών.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.