Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Αγίου Ευστρατίου

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η διαμόρφωση μιας πρότασης σχετικά με την αναβάθμιση της αισθητικής και της ποιότητας της διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου και η ανάδειξη του συνόλου και φυσικού περιβάλλοντος του οικισμού. Βασικές αρχές αποτέλεσαν η προσαρμογή των έργων στην αισθητική και τον χαρακτήρα του νησιού, η ανάδειξη της ιστορίας του νησιού και η σύνδεση με τον παλιό οικισμό, η προστασία και ανάδειξη του πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, η εξασφάλιση ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος με κατασκευές που θα εξασφαλίζουν διάρκεια στο χρόνο, η απόδοση συνολικής αισθητικής εικόνας στον χώρο ως ταυτότητα ενός σύγχρονου αστικού τοπίου με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας της περιοχής μελέτης.

Πληροφορίες

Οι απαιτούμενες εργασίες για την πραγματοποίηση του προτεινόμενου, έργου χωρίστηκαν σε δύο (2) κατηγορίες, στις εργασίες καθαίρεσης – αποξήλωσης και στις εργασίες διαμόρφωσης.

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ των υφιστάμενων κατασκευών που περιλάμβαναν:
 • Καθαίρεση των υφιστάμενων κράσπεδων, της πλακόστρωσης, του σκυροδέματος και των μικροκατασκευών από σκυρόδεμα.
 • Φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφάλτου.
 • Αποξήλωση των υφιστάμενων ιστών σήμανσης, των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και του αστικού εξοπλισμού
 • Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
 • Απομάκρυνση υφιστάμενων δέντρων και εκρίζωση, όπου απαιτείται.
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ που περιλάμβαναν:
 • Διάστρωση σκυροδέματος στις θέσεις όπου απαιτείται και στις βάσεις των επιστρώσεων, καθώς και στην έδραση των κρασπέδων.
 • Διάστρωση τσιμεντοκονίας, άνωθεν του οπλισμένου σκυροδέματος, και κάτωθεν των τελικών επιστρώσεων.
 • Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή ρείθρων σκυροδέματος, κατά μήκος των κρασπέδων.
 • Κατασκευή κερκίδων, αμφιθεατρικών σκαλοπατιών και ξύλινων εξεδρών.
 • Τοποθέτηση πλακών από τοπική πέτρα.
 • Επίστρωση χαλαζιακού ψηφιδωτού δαπέδου και χυτού βοτσαλωτού δαπέδου.
 • Τοποθέτηση λωρίδων λευκού σκυροδέματος.
 • Τοποθέτηση ειδικών πλακών, οδηγού τυφλών.
 • Κατασκευή ειδικών ραμπών και υποβαθμίσεων πεζοδρομίου για την κίνηση των ΑΜΕΑ.
 • Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού και φωτιστικών επιτοίχιων και επιδαπέδιων.
 • Τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων, καθιστικών, καθισμάτων και «κατασκευών μνήμης».
 • Εγκατάσταση νέων βρυσών και ντουζιέρων.
 • Φύτευση νέων δέντρων, θάμνων και ποών, καθώς και του απαραίτητου δικτύου άρδευσης
 • Μετακίνηση υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών σε νέα θέση έδρασης.
 • Διάστρωση ασφαλτικού υλικού ως τελική στρώση της οδού κυκλοφορίας.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.