Διαμόρφωση – ανάπλαση διαδρόμων Οικισμού Μεγάλης Παναγίας (Δήμος Αριστοτέλη)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η Διαμόρφωση και Ανάπλαση τριών υφιστάμενων διαδρομών εντός του Οικισμού Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη. Για την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης προτείνονται επεμβάσεις που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στην περιοχή μελέτης. Οι προτεινόμενες, στην παρούσα μελέτη, επεμβάσεις αφορούν τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων εντός του οικισμού Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη. Τα μονοπάτια μετατρέπονται σε πλακόστρωτη διαδρομή πλάτους κυρίως 1,2 μέτρων, ενώ κοντά στο δυτικό και αρχικό τμήμα του πρώτου μονοπατιού το πλάτος φτάνει στα 3 μέτρα. Πλακόστρωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στα πάρκα κατά μήκος των διαδρομών. Η διαμόρφωση αφορά επιπλέον τα σημεία θέας και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με την προσθήκη καθισμάτων, καλαθιών απορριμμάτων, φωτισμού και κιγκλιδώματος για την άνετη εξυπηρέτηση των πεζών. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η ανακατασκευή και διαπλάτυνση του μονοπατιού στα σημεία θέας, ώστε να τοποθετηθούν καθίσματα, τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στην ορατότητα της θέας. Το υλικό που προτείνεται για την πλακόστρωση των πεζοδρομίων είναι ακανόνιστοι πλακοειδείς λίθοι μέσου πάχους 20 εκ. ενώ σε κάποια σημεία που πραγματοποιείται διαπλάτυνση του πεζοδρομίου για την τοποθέτηση καθισμάτων το υλικό είναι πατημένο χώμα. Επίσης, στα τμήματα όπου το μονοπάτι γίνεται πολύ απότομο δημιουργούνται σκαλοπάτια για την διευκόλυνση του περιπάτου όπου τοποθετείται χονδροπλακα με πελεκημένες ακμές.

Πληροφορίες

Αποτελεί σημαντική και η προσθήκη επενδυόμενης τάφρου από τσιμεντοκονία και ακανόνιστους λίθους κατά μήκος του μονοπατιού αλλά και κάθετα σε αυτό ανά 10 μ. για την ασφαλή απομάκρυνση υδάτων σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Στην πλατεία που ξεκινάει το πρώτο μονοπάτι (η βόρεια διαδρομή προς το εκκλησάκι) τοποθετείται επιπλέον μια μικροκατασκευή από σκυρόδεμα και επένδυση από στενάρι για την πηγή νερού που βρίσκεται εκεί. Σκοπιμότητά του είναι να αναδείξει την πηγή και ταυτόχρονα, καθώς το σημείο αυτό έχει βάθος, η κατασκευή προστατεύει τους επισκέπτες από το μεγάλο ύψος .

Να σημειωθεί ότι διατηρείται η υπάρχουσα φύτευση εκτός από τα τμήματα που αποτελούν εμπόδιο για την προσπέλαση. Τέλος θα τοποθετηθεί μεταλλικό κάγκελο μαύρης απόχρωσης στα σημεία όπου η πλαγιά της διαδρομής γίνεται απότομη.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.