Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Αρναίας

Η πλατεία διατηρεί τα σημερινά της όρια, αυτά που ορίζονται από τα περιβάλλοντα κτίρια. Ο δρόμος που διατρέχει την πλατεία παραμένει στο σημερινό του πλάτος, των 6 m, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία διπλής κατεύθυνσης, ενώ αναμένεται ο αποχαρακτηρισμός του από εθνική οδό, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Ο δρόμος διαστρώνεται με φυσικό κυβόλιθο γρανίτη 10 x 20 x 10 cm,  καμένο και λειασμένο στην πάνω επιφάνεια, σε χρώμα γκρι ή στο χρώμα του κίτρου (χρώμα ανοιχτής ώχρας- μπεζ), σε τύπο ψαροκόκαλου. Στη μέση του δρόμου κατασκευάζεται κανάλι απορροής όμβριων υδάτων, πλάτους 40 cm, από φυσικό κυβόλιθο γρανίτη και πρέκια από γρανίτη κίτρο (χρώμα μπεζ). Διατηρούνται τα καλντερίμια και επεκτείνονται, ώστε να ενωθούν με το δρόμο. Τα καλντερίμια διαστρώνονται με φυσική πέτρα Αρναίας, ώστε να επιτευχθεί η συνέχεια. Κατασκευάζεται κανάλι απορροής όμβριων υδάτων, πλάτους 20 cm, από γρανίτη. Όλη η υπόλοιπη επιφάνεια της πλατείας δίδεται στη χρήση πεζόδρομου, για την κίνηση και τη στάση των πεζών και για την αξιοποίηση μικρού ποσοστού από τα καταστήματα, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Ο πεζόδρομος προτείνεται να επιστρωθεί, ώστε να προσφέρει πιο ομαλή επιφάνεια σε σχέση με την πέτρα Αρναίας, αλλά να κυμαίνεται στους ίδιους χρωματισμούς με την πέτρα στα καλντερίμια, χάριν συνέχειας και ομοιογένειας. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα καλντερίμια και οι πεζόδρομοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, και διαχωρίζονται μεταξύ τους με λωρίδα από πρέκια γρανίτη, 15 x 20 x 100 cm. Ο χειρισμός αυτός εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν ομαλότερη κίνηση επί της πλατείας, ακόμη και από άτομα με μειωμένη κινητική δυνατότητα.  Προβλέπεται όδευση ατόμων με προβλήματα όρασης.

Πληροφορίες

Σχετικά με την διαδικασία

Αφαιρούνται πλήρως οι θέσεις στάθμευσης, είτε μόνιμης είτε προσωρινής, ώστε να επιτευχθεί ο αποκλεισμός των μόνιμα σταθμευμένων οχημάτων από την πλατεία. Διατηρείται μία προσωρινή θέση τροφοδοσίας, η οποία τοποθετείται σε κάθετο δρόμο. Η στάθμευση προτείνεται να γίνεται στις περιοχές στάθμευσης που διαθέτει ο δήμος, εκτός των ορίων της πλατείας. Η εξυπηρέτηση των ταξί μεταφέρεται σε χώρο πλησίον της πλατείας. Θεωρήθηκε σκόπιμο να μην δοθεί περιθώριο για στάθμευση επί της πλατείας. Οχήματα έκτακτης ανάγκης θα μπορούν να σταθμεύουν επί του δρόμου, εφόσον αυτός είναι ήπιας κυκλοφορίας.

Στα όρια μεταξύ του δρόμου και του πεζόδρομου, δημιουργούνται παρτέρια με χαμηλή φύτευση, κατά μήκος του δρόμου, τα οποία οριοθετούν το δρόμο διέλευσης των οχημάτων. Επιπλέον, φυτεύονται δενδροστοιχίες, οι οποίες δημιουργούν διαδρομές κίνησης των πεζών, και οριοθετούν τους χώρους αξιοποίησης του πεζοδρόμου από τα καταστήματα. Στη μία πλευρά των δενδροδόχων τοποθετούνται καθίσματα κατασκευασμένα από πέτρα και ξύλο καστανιάς.

Ιδιαίτερη σημασία στην πρόταση δόθηκε στη διαμόρφωση του χώρου γύρω από τον πλάτανο. Προτείνεται μία ανοιχτή διαμόρφωση με διαβαθμίσεις, στην οποία το τρεχούμενο νερό της πηγής ρέει πάνω σε μεταλλική καμπύλη επιφάνεια, σε ύψος που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να την χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια το νερό θα δημιουργεί μία μικρή συγκέντρωση στο χαμηλότερο επίπεδο της διαμόρφωσης, ενώ θα μπορεί κάποιος να καθίσει στις βαθμίδες. Το σύνολο των βαθμίδων βρίσκεται υποβαθμισμένο σε σχέση με το επίπεδο του εδάφους και της εξόδου του νερού. Έτσι η ροή γίνεται σε ύψος που εξυπηρετεί τη χρήση του από τους καθήμενους. Περιμετρικά της διαμόρφωσης τοποθετούνται καθίσματα, στη θέση των υφιστάμενων. Έτσι συντίθεται ένα σημείο συνάντησης με αναφορά τον πλάτανο και το νερό.

Προτείνεται τέλος, η διαμόρφωση ενός ανοίγματος και χώρου συγκέντρωσης των κατοίκων για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων (πανηγύρια) σε άμεση γειτνίαση με το σημείο αναφοράς της πλατείας, τον πλάτανο. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κινητών ορίων (εμποδίων) επί της πλατείας, σε στρατηγικά σημεία, για την αποφυγή άναρχης στάθμευσης, τα οποία, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν (πχ. σε περίπτωση εκδηλώσεων, όπως αναφέρθηκε) επιτρέπουν την ενοποίηση του χώρου της πλατείας σε ένα μεγάλο ‘’χορό’’.

Για τη σκίαση των καταστημάτων προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση σύμμεικτης κατασκευής βιοκλιματικής πέργκολας, με κύρια δομή από ξύλο καστανιάς, και μηχανισμό περιστρεφόμενων περσίδων από αλουμίνιο. Στο σύνολό τους προτείνονται εννέα πέργκολες, με ύψος 3,00 m και μήκους και πλάτους ανάλογο της θέσης τους. Οι πέργκολες τοποθετούνται σε απόσταση από τα κτίρια, και σε θέσεις που αντιστοιχούν στις εκάστοτε ιδιοκτησίες, με προσοχή ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση, είσοδος ή πέρασμα σε οποιοδήποτε σημείο της πλατείας.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.