Εκπόνηση Μελετών για την Αποκατάσταση, Ανάπλαση και Προστασία από τη διάβρωση του Παραλιακού Μετώπου Στρατωνίου

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της αποκατάστασης, ανάπλασης και προστασίας από τη διάβρωση του παραλιακού μετώπου Στρατωνίου, ως μέρος ενός συνόλου μελετών, με στόχο την ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της υπό μελέτη περιοχής. Μακροπρόθεσμα, η ανάπλαση της παραλίας Στρατωνίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης της διαδικασίας ανάδειξης του οικισμού στο σύνολό του, ενός αξιόλογου δείγματος βιομηχανικού οικισμού, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά και σημαντικό φυσικό πλούτο.

Πληροφορίες

Οι θεματικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού ήταν:

 • Η προστασία και ανάδειξη του οικολογικού πλούτου
 • Οι κοινωνικές υποδομές και ο πολιτισμός
 • Η βιομηχανική Αρχαιολογία
 • Η εναλλακτικές παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες
 • Η δημιουργία διευρυμένου δικτύου

Τα έργα αποκατάστασης και ανάπλασης περιέλαβαν:

 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου
 • Κατασκευή Κυματοθραύστων
 • Εμπλουτισμό της ακτής με άμμο
 • Τοποθέτηση σχαρών και φρεατίων υδροσυλλογής
 • Διαμορφώσεις πεζοδρομίων, δαπέδων και διαδρομών
 • Διατήρηση των υφιστάμενων δέντρων, φύτευση νέων δέντρων και συστάδων θαμνωδών φυτών
 • Κατασκευή και εγκατάσταση τριών ‘περιπτέρων’ (pavilions) με χρήσεις αναψυχής, εστίασης και πολιτισμού.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή και εγκατάσταση δύο ‘γλυπτών’ στεγάστρων, επί των διαδρομών.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς.
 • Κατασκευή χώρου άθλησης και αναρρίχησης
 • Εγκατάσταση δύο υπαίθριων γηπέδων
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης.
 • Διαχείριση των απολήξεων για την αντιπλημμυρική προστασία
 • Εγκατάσταση φωτισμού
 • Πρόβλεψη προσβασιμότητας
 • Ίχνος της μεταλλευτικής ιστορίας του Στρατωνίου, με αναφορές επί των διαδρομών και των μονοπατιών, με στόχο την ενίσχυση της αφήγησης.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.