Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης

Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί σε χώρο που ανήκει στον Δήμο Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στο υπ’αριθμ. 1735Α γεωτεμάχιο, στην τοποθεσία «Άγιος Ελευθέριος» του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου Κοζάνης. Βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης της Κοζάνης. Χωροθετείται σε κοντινή απόσταση με το Άλσος Κουρί και το εξωκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης. Η περιοχή του έργου, όπως προαναφέρεται είναι αδόμητη και αποτελεί γεωτεμάχιο συνολικού εμβαδού 12.607,28.τ.μ σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων περίπου 180,00μ x 70,00μ. Βρίσκεται σε επαφή με την Εθνική Οδό Κοζάνης – Λαρίσης στην μικρή πλευρά και με κοινοτικό – δημοτικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην μεγάλη του πλευρά.

Πληροφορίες

Αντικείμενο της μελετης ήταν:

  • η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου
  • η εκπόνηση της στατικής μελέτης του έργου
  • η εκπόνηση της Η/Μ μελέτης του έργου
  • η εκπόνηση ενεργειακής μελέτης (ΚΕΝΑΚ)
  • η γεωτεχνική μελέτη και έρευνα
  • η φυτοτεχνική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
  • η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου
  • η σύνταξη ΦΑΥ και ΣΑΥ, καθώς και η έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από διαφόρους φορείς.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που προτάθηκαν αποτελούνται από ένα κτίριο Διοίκησης και ένα κτίριο διαμονής φιλοξενούμενων ζώων. Για τους χώρους διαμονής τον φιλοξενουμένων ζώων, προτάθηκε η δημιουργία δύο ομοιών κτιρίων με 20 χώρους ατομικής διαμονής, έκαστο, και ένα όμοιο αυτόνομο, τεσσάρων ατομικών χώρων διαμονής για τα ασθενή ζώα.

Στο χώρο του κτιρίου θα οργανώνονται οι λειτουργίες γραφείων, ιατρείου ζώων και προετοιμασίας γεύματος, ένας χώρος λουτρού ζώων, χώροι υγιειηνής (wc και αποδυτήρια) και αποθηκευτικοί χώροι. Το κτίριο κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή, ενώ οι εσωτερικές τοιχοποιίες κατασκευάζονται από σύστημα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδα. Περιμετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί διάδρομος κίνησης πεζών από χυτό βιομηχανικό δάπεδο, πλάτους 1,5 μ.

Το κτίριο διαμονής φιλοξενούμενων ζώων θα είναι προκατασκευασμένο, ορθογωνικής κάτοψης, όπου οργανώνονται 20 χώροι διαμονής ζώων. Προτείνεται η κατασκευή δύο πανομοιότυπων κτιρίων τοποθετημένα παράλληλα, με ελεύθερο διάδρομο μεταξύ τους πλάτους 4,00 μ. Συνολικά προέκυψαν 40 χώροι διαμονής ζώων.

Ακόμη, προτάθηκε η κατασκευή ενός αυτόνομου κτιρίου, όμοιας κατασκευής, αλλά με μικρότερο αριθμό χώρων διαμονής (4 χώροι διαμονής ζώων) για την εξυπηρέτηση των ασθενών ζώων. Το κτίριο διαμονής ασθενών ζώων θα τοποθετηθεί μεταξύ των κύριων κοιτώνων διαμονής και του κτιρίου Διοίκησης, πλησίον του ιατρείου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την μερική απομόνωση των ζώων αυτών.

Τα κτίρια διαμονής ζώων, θα είναι προστατευμένα με ειδική περίφραξη, εσωτερική περιμετρική φύτευση και έναν ενιαίο χώρο πρασίνου, για άθλησης για εξωτερική δραστηριότητα.

Η είσοδος στο χώρο γίνεται σε απόσταση από την Τοπική οδό, 80,00 μ. Στο περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. Περιμετρικά του οικοπέδου, στις πλευρές των δρόμων, αφήνεται πρασιά 1,50 μ, για την οργάνωση πεζοδρομίου και φύτευσης. Το οικόπεδο περιφράσσεται περιμετρικά, ενώ δημιουργείται διπλή συστοιχία φύτευσης εσωτερικά της περίφραξης.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.