Καθορισμός Χρήσεων Γης και Όρων Δόμησης εντός του περιγράμματος του Εμπορικού και Διοικητικού Κέντρου στον Κ.Χ. Ο.Τ. 132 ΟΣΔΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά στη χωροθέτηση κτιρίου εστίασης και εμπορικού καταστήματος ειδών πρώτης ανάγκης εντός του Ο.Τ.132, στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δημοσίων Υπαλλήλων, στη θέση «Κάτω Χαρβάτι» της Κοινότητας Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αντικείμενό της αποτέλεσε η αναλυτική περιγραφή της πρότασης για την χωροθέτηση και κατασκευή κτιρίων συνολικού εμβαδού 153 m² εντός του Ο.Τ.132, καθώς επίσης και συμπληρωματικών διαμορφώσεων και παρεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο αυτών. Στόχος των προτάσεων είναι η καλύτερη προσαρμογή των κτιρίων στα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του συνεταιρισμού.

Πληροφορίες

Προτάθηκε η κατασκευή δύο διακριτών κτιρίων, ώστε να εξυπηρετούνται στο βέλτιστο οι ανάγκες των κατοίκων και να εξασφαλίζεται η αυτονομία του κάθε καταστήματος.

 • Ένα κατάστημα εστίασης (εστιατόριο- καφέ)
 • Ένα εμπορικό κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης

Τα κτίρια αυτά θα είναι συνολικού εμβαδού κάλυψης 152,34 τ.μ.

Για την κατασκευή των κτιρίων προτάθηκε:

 • Κατεδάφιση του καταστήματος εστίασης, για την κατασκευή νέου, με πιθανή μεταφύτευση δέντρων
 • Πλακόστρωση περιμετρικά του καταστήματος, ώστε να εξυπηρετείται η τοποθέτηση των εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων.
 • Καθαίρεση της θέσης κατασκευής του καταστήματος ειδών πρώτης ανάγκης, που αποτελείται από πέργκολα.
 • Κατασκευή των δύο κτιρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης

Για τον περιβάλλοντα χώρο προτάθηκε:

 • Διατήρηση του χώρου της παιδικής χαράς και εμπλουτισμός της με νέες κατασκευές και εξοπλισμό
 • Διαμόρφωση περιμετρικής αυλής στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου
 • Τοποθέτηση νέας φύτευσης και διατήρηση της ήδη προ υπάρχουσας για την οριοθέτηση της περιμετρικής αυλής
 • Χωροθέτηση αστικού εξοπλισμού για στάση και σκίαση
 • Επίστρωση της αυλής του καταστήματος εστίασης με τσιμεντοκυβόλιθους
 • Ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ
 • Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης
 • Προσβασιμότητα τού χώρου για ΑμεΑ

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.