Μελέτες παρεμβάσεων αναβάθμισης δημοσίου χώρου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Θέρμης»

Στην παρούσα μελέτη προτείνονται εναλλακτικές λύσεις επιλογής νέων υλικών αποκατάστασης των υφιστάμενων σιντριβανιών της οδού Καραολή & Δημητρίου. Η επιλογή των υλικών έγινε με γνώμονα την ανθεκτικότητά τους για τη χρήση την οποία προβλέπονται, την αναβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την ενσωμάτωσή τους με τα υλικά και την αισθητική τόσο της περιοχής μελέτης όσο και με το προηγούμενο έργο ανάπλασης του πεζοδρόμου.

Πληροφορίες

Η επιλογή των υλικών έγινε με γνώμονα την ανθεκτικότητά τους για τη χρήση την οποία προβλέπονται, την αναβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την ενσωμάτωσή τους με τα υλικά και την αισθητική τόσο της περιοχής μελέτης όσο

Προτείνονται πέντε (5) εναλλακτικές λύσεις αποκατάστασης των σιντριβανιών, με υλικά που ακολουθούν σε κατασκευή και διαστάσεις τη λογική της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και νέα υλικά, που διαφοροποιούνται από τα υφιστάμενα – τόσο χρωματικά όσο και ως προς την υφή, την προέλευση και την εφαρμογή- και αναδεικνύουν τη μορφολογία των πηγών.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.