Μελέτη Ανάπλασης Οδού 22ας Απριλίου 1854

Η μελέτη αφορά σε έργα ανάπλασης του συνόλου της οδού 22ας Απριλίου, τμήμα της οδού Παπαναστασίου, τμήμα της οδού Περικλέους, καθώς και τμήματα των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται η Ιερά Μητρόπολη Πολυγύρου, στο Δήμο Πολυγύρου. Στόχος του έργου ήταν να δώσει μια νέα πνοή και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των περιοίκων αλλά και να καταστήσει ασφαλή την κίνηση των πεζών. Η αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων και η οργάνωση της στάθμευσης, θα συμβάλλει στην ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Πληροφορίες

Η πρόταση για τη διαμόρφωση της υπό μελέτη περιοχής στηρίχθηκε στις ακόλουθες αρχές:

  • στη λειτουργικότητα του δικτύου με διαμορφώσεις ασφαλείς και φιλικές προς τους πεζούς, με διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, την κατασκευή ραμπών για Α.Μ.Ε.Α. και λωρίδων καθοδήγησης ατόμων περιορισμένης όρασης. Έμφαση δίνεται επίσης στη διατήρηση των χώρων στάθμευσης κατά το δυνατόν παρά την οδό και στην κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών με άνεση και ασφάλεια.
  • στην αισθητική μέσω καλαίσθητων πλακοστρώσεων και κρασπεδώσεων.
  • στη καθαριότητα / υγιεινή με την οριοθέτηση χώρων κάδων οικιακών απορριμμάτων.

Τα έργα που προτάθηκαν από τη μελέτη είναι τα κάτωθι:

  • διαπλάτυνση και των δύο (2) πλευρών του πεζοδρομίου
  • δαπεδόστρωση των πεζοδρομίων
  • κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών
  • κατασκευή ραμπών ή βατών κεκλιμένων επιπέδων για τη διέλευση των Α.Μ.Ε.Α.
  • τοποθέτηση καδών απορριμμάτων και ανακύκλωσης
  • ορισμός νέων θέσεων στάθμευσης
  • τοποθέτηση νέων ιστών οδοφωτισμού

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.