Μελέτη Ανάπλασης Οικισμού Γαλάτιστας και σύνταξη Φακέλου Ωρίμανσης του Έργου

Οι προτεινόμενες, στην παρούσα μελέτη, επεμβάσεις, αφορούν σε εργασίες ανάπλασης του οικισμού της Γαλάτιστας. Σκοπός της μελέτης αποτέλεσε η δημιουργία ενός ομοιόμορφου και πλήρως λειτουργικού οδικού δικτύου μέσω της πλακόστρωσης των επιμέρους οδικών τμημάτων – ‘καλντεριμιών’, η δημιουργία καναλιών απορροής όμβριων υδάτων, καθώς και η αναβάθμιση σημείων ενδιαφέροντος του οικισμού, όπως το πάρκο επί της οδού Ανθεμούντος, ενώ παράλληλα κρίνεται σκόπιμη η ανάδειξη των πολυάριθμων βρυσών – κρηνών του οικισμού.

Πληροφορίες

Στα πλαίσια της μελέτης προτάθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Πλακόστρωση των επιμέρους οδικών τμημάτων (καλντερίμια-σοκάκια) του οικισμού
  • Δημιουργία καναλιών απορροής όμβριων υδάτων, τα οποία θα διατρέχουν τον άξονα (κεντρικό τμήμα) των πλακοστρωμένων οδικών τμημάτων.
  • Ανακατασκευή του κεντρικού οδικού άξονα κυκλοφορίας του οικισμού και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού.
  • Διαμόρφωση του πάρκου ανατολικά της κεντρικής πλατείας, επί της οδού Ανθεμούντος, επιλέγοντας τη δημιουργία κατάλληλων αναβαθμών και τη διακριτοποίηση των προτεινόμενων υλικών επίστρωσης. Παράλληλα, επιλέγεται η κατασκευή μίας αμφιθεατρικής κερκίδας από σκυρόδεμα, η οποία θα συνοδεύεται από ξύλινες πέργκολες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης σκίασης. Στον -προς ανάπλαση- χώρο του πάρκου προτείνεται να τοποθετηθούν ξύλινα καθιστικά, καθώς και κάδοι συλλογής απορριμμάτων σε κατάλληλες θέσεις.
  • Επίστρωση του δαπέδου των επιμέρους βρυσών – κρηνών της περιοχής ανάπλασης με φυσικά υλικά, έχοντας ως γνώμονα την αρμονική ενσωμάτωση αυτών στον χώρο και τη διατήρηση της γραφικότητας και της ιστορικής μνήμης, που αυτές φέρουν, καθιστώντας την ύπαρξη του υδάτινου στοιχείου μία σημαντική όψη της πολιτιστικής κληρονομιάς του οικισμού της Γαλάτιστας.
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων κλιμάκων και δημιουργία νέων σε σημεία, κυρίως, που εμφανίζουν απότομη κλίση και ενέχουν πολλαπλούς κινδύνους κατά τη βατότητά τους από τους κατοίκους/επισκέπτες της περιοχής.
  • Τοποθέτηση κατάλληλων και διαφορετικής διατομής φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος των -προς ανάπλαση- οδικών τμημάτων και των σημείων αυξημένου ενδιαφέροντος.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.