Μελέτη Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου

Η μελέτη εστίασε στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας καθώς και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμού τμήματος της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου και στόχευε στην κάλυψη των αναγκών μετακίνησης για τα οχήματα και τους πεζούς, καθώς και της στάθμευσης με ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας με τον βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο και τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η μελέτη αφορούσε σε υποτμήμα της οδού που διατρέχει ακριβώς το διοικητικό όριο των Δ.Κ. Πολίχνης και Συκεών των Δήμων Παύλου-Μελά και Νεάπολης-Συκεών αντίστοιχα. Η διεύθυνση του άξονα του τμήματος είναι Βορειοανατολική – Δυτική. Στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργεί αμφίδρομα μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το μήκος του υπό μελέτη τμήματος είναι περίπου 815 μέτρα.

Πληροφορίες

Εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Μελέτη Οδοποιίας
 • Κυκλοφοριακή Μελέτη
 • Μελέτη Σήμανσης και Ασφάλειας
 • Μελέτη Υδραυλικών Έργων
 • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Φυτοτεχνική Μελέτη
 • ΗΜ μελέτη Οδοφωτισμού
 • ΗΜ μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι αρχές σχεδιασμού στις οποίες βασίστηκαν οι επιμέρους μελέτες ήταν οι ακόλουθες:

 • Διαμόρφωση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων για τη συνεχή και ομαλή κίνηση των πεζών.
 • Ρύθμιση και έλεγχος της στάθμευσης.
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου και αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων, μέσω της διαμόρφωσης και ανάδειξης των περιοχών πρασίνου.
 • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
 • Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση μέσω του σχεδιασμού νέων χώρων πρασίνου, επιλογής νέου αστικού εξοπλισμού και σύγχρονων υλικών.
 • Ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών μέσω της τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων κατά μήκος των πεζοδρομίων.

Με τις τελικές προτεινόμενες παρεμβάσεις μελετήθηκαν και προτάθηκαν τα ακόλουθα έργα:

 • Νέος οδικός άξονας σταθερού πλάτους.
 • Διαμόρφωση κρίσιμων κόμβων και διασταυρώσεων.
 • Δημιουργία καθορισμένων θέσεων και χώρων στάθμευσης.
 • Δημιουργία πεζοδρομίων ελάχιστου πλάτους 2,50 μ.
 • Σχεδιασμός οδεύσεων τυφλών, ραμπών ΑΜΕΑ, διαβάσεων πεζών.
 • Σχεδιασμός και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού.
 • Ενίσχυση του πρασίνου με δενδροστοιχίες και διαμόρφωση των χώρων πρασίνου.
 • Επιλογή υδατοδιαπερατών υλικών επίστρωσης στους χώρους πρασίνου.
 • Επιλογή υλικών με στόχο την ομοιομορφία, φιλικά προς το χρήστη, υψηλής αισθητικής.
 • Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που ενσωματώνουν τις υψομετρικές διαφορές.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.