Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Κτιρίου του Διοικητηρίου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης. Η μελέτη είχε στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, και συγκεκριμένα των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων φωτισμού. Για την επίτευξη των στόχων συντάχθηκε αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Πληροφορίες

Ζητούμενο της Αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν η αντικατάσταση των φωτιστικών στοιχείων των χώρων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στο σύνολο του κτιρίου, αλλά και τη λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση του φωτισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του φωτισμού και την οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Η πρόταση αναβάθμισης που δόθηκε για τους χώρους του Διοικητηρίου ακολούθησε τρεις βασικούς άξονες:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού – αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών και λαμπτήρων με νέα, τεχνολογίας LED, βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης.
 • Αισθητική αναβάθμιση των χώρων μέσω του φωτισμού – πρόταση νέων φωτιστικών, ανά τύπο χώρου, που προσφέρουν ομοιομορφία στο κτίριο, σηματοδοτούν τον κάθε χώρο ανάλογα με τη χρήση του, ενώ παράλληλα διατηρούν απλές μορφολογικές γραμμές, ώστε να μην ανταγωνίζονται το κτίριο και να σέβονται την ιστορικότητα και την αυθεντικότητά του.
 • Λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, με πρόταση που να καλύπτει στο μέγιστο τις ανάγκες κάθε χώρου και κάθε χρήστη.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ένταξη των αυτοματισμών στο σύστημα φωτισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν λειτουργία με βάση την ανίχνευση κίνησης/ παρουσίας, ενώ υπήρχε και πρόταση ημι- αυτόματης λύσης, με χρήση ρυθμιστή ενσωματωμένο σε κάθε φωτιστικό σώμα (βάσει χώρου, χρήσης κλπ). Επιπλέον σημαντικός οδηγός στην επιλογή λύσεων φωτισμού αποτέλεσε και η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στο κέλυφος του κτιρίου.

Για το σωστό σχεδιασμό του φωτισμού ήταν βασική:

 • η ανάλυση του χώρου
 • η μελέτη των δομικών υλικών
 • η ιστορική προσέγγιση
 • η κατανόηση των τεχνικών και κατασκευαστικών δυσκολιών της πρότασης
 • η κατανόηση του ίδιου του κτιρίου και των αξιών που αντιπροσωπεύει καθώς και η τήρηση βασικών αρχών του φωτισμού

Για την αναβάθμιση του φωτισμού του κτιρίου του Διοικητηρίου, προτάθηκαν οι εξής εργασίες:

 • Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού
 • Εγκατάσταση νέου φωτιστικού (τοποθέτηση, ανάρτηση, συναρμολόγηση και σύνδεσή του με την παροχή)
 • Αποκατάσταση οροφής και επιχρίσματος
 • Αποκατάσταση επιχρίσματος τοιχοποιίας
 • Συγκέντρωση των φωτιστικών σωμάτων προς απόρριψη σε προσβάσιμο χώρο του κτιρίου, από όπου η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης τα περισυλλέγει δωρεάν.

Ζητούμενο της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης ήταν:

 • Η εξοικονόμηση ενέργειας
 • Η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης κατά τη χειμερινή περίοδο
 • Η μείωση της συνολικής δαπάνης θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου
 • Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

Σύμφωνα και με το εκδοθέν Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης του Κτιρίου απαιτούνται οι παρακάτω επεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμνανσης:

 1. Εγκατάσταση κυκλοφορητών ρυθμιζόμενης παροχής
 2. Εγκατάσταση αυτοματισμού ελέγχου της θέρμανσης

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.