Περιβαλλοντικός προέλεγχος ειδικού χωρικού σχεδίου σε τμήμα της Κ.Μ. 2008 Γαιών Κεφάλου, της Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλειδών του Δήμου Κω

Πρόκειται για μελέτη που αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου  με τίτλο “Φάκελος διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την υποβολή σε ΣΠΕ του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου σε τμήμα της Κ.Μ. 2008 γαιών Κεφάλου , της Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλείδων του Δήμου Κω για την ανέγερση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παδικού σταθμού)”  του Δήμου Κω. Το πρωτεύον έργο είναι η ανέγερση παιδικού σταθμού (κτίριο κοινωνικής πρόνοιας) και η θέση του βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 2 της Κ.Μ. 2008 Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κω, νότια του οικισμού Κεφάλου, της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, που υπάγεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο χώρος εντός του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί ο Παιδικός Σταθμός έχει συνολική έκταση  2.000,00 τ.μ. και βρίσκεται σε υψόμετρο 115μ. Η πρόσβαση στο έργο θα γίνεται από δρόμο ο οποίος θα διανοιχτεί για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού.

Πληροφορίες

Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν χώροι ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικοί χώροι και αθλητικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, το έργο απέχει από την θάλασσα 1,3χλμ, από γήπεδο μπάσκετ και ποδοσφαίρου 235μ και 260μ αντίστοιχα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δύο δημοτικά σχολεία σε απόσταση 330μ και 625μ, ένα γυμνάσιο σε 325μ και τέλος τα κοιμητήρια του Κεφάλου σε 400μ.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.